główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała dotycząca likwidacji szkoły policealnej